Kontakt/Contact
okqrp@qsl.net
OK QRP KLUB
SDRUŽENÍ RADIOAMATÉRŮ PRACUJÍCÍCH S MALÝMI VÝKONY
AMATEUR RADIO CLUB DEVOTED TO LOW POWER COMMUNICATION
Novinky
News
Informace o klubu
Basic rules
Časopis OQI
OQI bulletin
Diplomy
Awards
Závody
Contests
OKQRP DXCC
zebricek/ladder
Seznam členů
Member list
Odkazy
Links
Příspěvky a přihláška
Subscription
OK0EU
QRP Beacon
Znak klubu
Club Logo

OKQRP DXCC ZEBRICEK / OKQRP DXCC LADDER

OK-QRP klub má více jak 650 clenu a mnozí z nich se zajímají o DX provoz.
Vyzýváme tímto naše cleny k úcasti v OK-QRP DXCC žebrícku aniž bychom duplikovali data dostupná v jiných obdobných žebríccích.
V první fázi chceme, aby evidence nebyla složitá a aby se vystacilo se standardními funkcemi elektronických deníku.
Výsledný OK-QRP žebrícek pak budeme prubežne aktualizovat na stránkách OK QRP klubu a minimálne jednou v roce v OQI.

Podmínky pro uverejnení v žebrícku:
1. Zaslat mailem tabulku svych vysledku na adresu ok1dmp@mybox.cz
2. Soubor muže být ve Wordu nebo Excelu, prípadne jako textová soucást mailu.
3. Zaslaná data budou odesílateli potvrzena mailem.
4. Do tabulky se uvedou WKD – udelané, CFM – potvrzené DXCC zeme (vcetne již zaniklých) na jednotlivých pásmech a celkem.

OK-QRP club has over 650 members and some of them are interested in QRP DXing.
We would like to invite our members to join OK-QRP DXCC ladder
without duplicating data from other QRP DXCC Top lists available on the web.

Rules for publication in the OK-QRP-C ladder:
1. Send the table of your results to the address ok1dmp@mybox.cz
2. The file may be in Word or Excel (paper form or plain text can be accepted too).
3. The data sent will be confirmed to the sender by e-mail.
4. Data explanation: WKD-DXCC worked, CFM- DXCC confirmed (including deleted countries) by band (160-10m) and total (ALL), MIX mode.Aktualni stav OKQRP DXCC zebricku najdete
Current OKQRP DXCC Ladder is

ZDE/HERE (pdf 60kB)