Kontakt/Contact:
okqrp@qsl.net
OK QRP KLUB
SDRUŽENÍ RADIOAMATÉRŮ PRACUJÍCÍCH S MALÝMI VÝKONY
AMATEUR RADIO CLUB DEVOTED TO LOW POWER COMMUNICATION
Novinky
News
Informace o klubu
Basic rules
Časopis OQI
OQI bulletin
Diplomy
Awards
Závody
Contests
OKQRP DXCC
žebříček/ladder
Seznam členů
Member list
Odkazy
Links
Příspěvky a přihláška
Subscription
OK0EU
QRP Beacon
Znak klubu
Club Logo
Technika
Projects

Pravidelné aktivity / Regular Activities

OKQRP forum     
groups.google.com/forum/#!forum/okqrp
 
OKQRP sked    
Každé pondělí/Every Monday 3777kHz +/-QRM SSB (QRO dovoleno/possible)
říjen-březen/October-March >15:00 UT,duben-září/April-September>16:30 UT
Aktivita pro OKQRP diplom/OKQRP Award Activity    
Každý pátek/Every Friday 7030+/-5kHz >17h UT
3560kHz +/-5kHz >19h UT

Novinky / News