OK QRP ZAVOD

Podminky zavodu

 Poradatel:  Radioklub Chrudim OK1KCR
Datum konání: kazdorocne vzdy poslední nedeli v únoru.
Doba konání: 0600 - 0730 UTC
Pásmo:    3,5 MHz, doporucen segment 3550 - 3580 kHz
Druh provozu: A1A ( CW )
Úcastníci:  kazdý koncesovaný radioamatér pracující z území Ceské republiky. Za stejných
       podmínek se mohou zúcastnit i stanice pracující z území Slovenské republiky.
       To se týká i zahranicních radioamatéru pokud mají platné povolení .
Kategorie:  A - max. príkon 10 W t.j výkon max 5W
       B - max. príkon 2 W t.j. výkon max 1W
       nemá-li stanice moznost zmerit príkon, predpokládá se, ze výkon je roven polovine
       príkonu ( Pout = 0,5 Pinp )
Kód:     RST + dvoumístné císlo príkonu ve wattech a okresní znak toho okresu, ve kterém
       se stanice práve nalézá, napr. 579 08 FCR. Clenové OK-QRP klubu udávají za
       okresním znakem své trojmístné clenské císlo napr. 579 06 FCR/012
Bodování:   1 bod za spojení,  2 body za spojení se clenem OK-QRP klubu
Násobice:   ruzné okresní znaky se kterými bylo navázáno spojení
Výsledek:   Celkový výsledek = soucet bodu za spojení x soucet násobicu
Omezení:   V kategorii B musí být zarízení napájeno z chemických zdroju. S kazdou stanicí
       je mozno navázat pouze jedno platné spojení.
Deníky:    zasílají se nejpozdeji do deseti dnu po závode na adresu: Karel Behounek, Na
       Sancích 1181, 537 05 Chrudim IV. Deníky musí obsahovat cestné prohlásení:
       Prohlasuji, ze jsem dodrzel podmínky povolovací podmínky a údaje v deníku se
       zakládají na pravde. Deník musí obsahovat název kategorie (A, B).
Doplnky:   Pri rovnosti bodu rozhoduje pocet spojení navázaných v prvních triceti minutách.
       Pokud není uvede jinak, platí vseobecné podmínky závodu a soutezí na krátkých
       vlnách.
Hodnocení:  Výsledky budou zverejneny pri QRP setkání v Chrudimi 19.a 20. brezna 2010.
       Dále budou zverejneny v buletinu OK-QRP INFO, v radioamatérských casopisech,
       ve vysílání radioamatérských organizací a na webu OK QRP klubu. Prosíme proto
       o rychlé zaslání deníku.
Výklad nekterých pojmu : cleny OK-QRP klubu jsou i zahranicní stanice, mohou tedy predat
       clenské císlo. V kategorii A je mozné  uzít jakékoli zarízení, pokud
       uzivatel zajistí,ze bude splnen limit príkonu (výkonu). V kategorii B
       k této podmínce navíc platí povinnost pouzití  chemických zdroju.
Upozornení:  Deníky je mozné zaslat e-mailem na karel.line@seznam.cz, v textovém (log, dat,
       cbr) formátu. Zásadne NE v excelu , wordu apod.


Vysledky minulych rocniku